תנאי שימוש באתר

משתמש/ת יקר/ה

ברוך הבא לאתר שלי!

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:

בטרם השימוש באתר, עליך לקרוא תנאים אלה בעיון. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי התקנון. אם אחד מהתנאים או יותר אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה. הנך מתבקש לעזוב את האתר ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מופנה לנשים וגברים כאחד

התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי !

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד . התכנים באתר אינם מהווים עיצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסויימת או דיעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים בתחומי הרפואה והמשפט, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

בכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות לרופא מטפל מוסמך.

אחריות

מובהר במפורש כי השימוש באתר הנו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש באתר, ובמידה והוא קטין, מוטלת אחריות זו על הוריו ו/או על האפוטרופוס החוקי הממונה עליו. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

המשתמש בכניסתו לאתר מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי ד"ר צפריר ומי מטעמה באשר לנזק כתוצאה משימוש במידע ו/או בשירותים שבאתר.

שמירה על פרטיות

פרטיותך חשובה לי. במסגרת הפעלת האתר אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע זו נועד על מנת לשפר וליעל את האתר. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוח סטיסטי והעברתו לצדדים שלישיים כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק.

מסגרת הגלישה באתר תוכל לשלוח לי מידע בקשר לשימושך באתר. מידע זה לא יועבר לשום גורם אחר , וישמש אך ורק להעברת מסרים ממני אליך עפ"י בקשתך כמפורט בעת העברת הפרטים. כמו כן, אהיה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שאני מציעה לך באתר, ליצירת קשר עמך , להתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות.

בכל עת תוכל לבחור ולהימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות טופס "הסרה מרשימת התפוצה".

זכויות קניין רוחני

לבעלי האתר הזכות הבלעדית לערוך שינויים לרבות הוספת או הסרת תכנים, מידע, תמונות מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

זכויות היוצרים של כל תכני האתר  הינן של DrZafrir.com . אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים.

התקנון

בעל האתר רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי התקנון ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת לכך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. התקנון המעודכן על כל תנאיו יחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. באחריותך להתעדכן ולפעול על פי התקנון שמתפרסם.

פרסומות

האתר יכול שיכלול פרסומות או חסויות, "פרסומות". המפרסמים ונותני החסות אחראים לפרסומות ולתכניהן ולעמידתן בהוראות כל דין.
גוגל (Google), כקבלן משנה באתר, משתמש בקוקיס (cookies) להפעלת פרסומות באתר של ד"ר צפריר.
השימוש של גוגל (Google) בדארט קוקי (DART Cookie) משמש להגשת פרסומות ממומנות למשתמשי האתר על בסיס היסטוריית הגלישה באתר או באתרים אחרים באינטרנט.
משתמשים אשר אינם מעוניינים בתכונה זו יכולים לבטל את השימוש בדארט קוקי (DART cookie) על ידי כניסה לאתר Google ad and content network privacy policy.

כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

הצהרה

אני מוותר/ת על כל טענה כנגד ד"ר צפריר ומי מטעמה באשר לנזק כתוצאה משימוש במידע ו/או בשירותים שבאתר.

אני מאחלת לך גלישה נעימה ומועילה !

ד"ר צפריר אסנת

דילוג לתוכן